Samen groeien ontdekken beleven

Bekijk onze locaties

Kiezen voor Beata

Samen groeien ontdekken beleven

Beata kinderdagverblijven maken deel uit van VZW Amate. VZW Amate heeft naast de 5 kinderdagverblijven nog 6 Woonzorgcentra te Antwerpen, Zandhoven, Lier en Wuustwezel.

Beata kinderdagverblijven zetten sterk in op dat u als ouder en kind, zich thuis voelen in onze opvang. Samen staan we in om uw kind een onvergetelijke tijd in ons kinderdagverblijf te bezorgen. Dit willen we realiseren door een ervaringsgerichte werking aan te bieden waar kinderen mogen groeien tot een sterk individu, waar we kansen bieden om zoveel mogelijk zelf te mogen ontdekken in een boeiende speelruimte. Daarnaast voorzien we in open spelmateriaal dat aanzet tot experimenteren. We hechten ook veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Dit doen we door de ouders uitgebreid te informeren en ook het dagverloop en onze werking uitvoerig te documenteren. Zo zijn we gekomen tot onze kernzin die onze werking mooi samenvat: SAMEN GROEIEN ONTDEKKEN BELEVEN.

Meer dan 20 jaar ervaring
Inkomensgerelateerd
Samen wennen met je kind
Mogelijkheid tot vakantieopvang
Buitenspeelruimte
Ouderparticipatie
Kind centraal
Ervaringsgerichte kinderopvang