Info Corona

Info Corona

Belangrijke afspraken:

- Maak afspraken met je opvang over wanneer je kind (terug) kan wennen en kan starten.

- Een geleidelijke en veilige aanpak is nodig. De opvang maakt hiervoor een planning op. Je zal mogelijk nog niet vanaf de eerste dag kunnen starten.

 

Wie kan niet naar de opvang?

- Zieke kinderen kunnen niet terecht in de opvang.

Wij volgen steeds de richtlijnen van Kind en Gezin (Corona - niet-Corona gerelateerd)

- Wordt je kind ziek in de opvang, kom het dan snel ophalen!

 

Afspraken voor brengen en ophalen van je kind:

- Brengen en ophalen gebeurt zoveel mogelijk door slechts 1 dezelfde persoon.

- Draag altijd een mondmasker.

- Hou afstand en was je handen grondig voor en na het brengen en ophalen.