Samen wennen met je kind

Geleidelijk aan kunnen wennen aan de nieuwe opvangomgeving is belangrijk. Uw kindje komt in een gans nieuwe omgeving met nieuwe prikkels en andere gewoonten. Om de overgang van thuis naar de opvang optimaal te laten verlopen, bieden we 4 wenmomenten aan.Dit doen we door gebruik te maken van verschillende wendagen, waarbij de ouder steeds aanwezig is en dit voor de officiële start.

We hechten veel belang aan het samen kunnen wennen met uw kind en maken daar graag tijd voor vrij. Een wenweek wordt gepland voor de eigenlijke start en gespreid over 4 momenten. 

We starten met minder drukke groepsmomenten om dan zo te komen tot een doorsnee dag. Het is daarom ook heel belangrijk dat u zich aan de afgesproken uren houdt, zodat uw kind tegen het einde van de wenprocedure helemaal klaar is om bij ons te starten. Breng zeker een vertrouwde knuffel of een tutje mee. Dit kan troost bieden op de momenten dat het even wat moeilijker zou gaan. Doordat u als ouder mee kan deelnemen aan deze momenten, kan uw kindje ook wennen aan de nieuwe omgeving in het bijzijn van een vertrouwde persoon, wat de overgang gemakkelijker maakt.

We hopen met deze momenten:

  1. De vertrouwensband tussen kind, ouder en begeleiding te bevorderen.
  2. Het kind en de ouder zich thuis te laten voelen in de opvang.
  3. De hechting tussen begeleiding en kind veilig te laten verlopen. 

Wil u hier graag meer over weten? Neem dan zeker contact met ons op en dan geven we met veel plezier meer uitleg!