Ouderparticipatie

‘Beata kinderdagverblijven’ voert ouderparticipatie hoog in het vaandel. Wij vinden het heel belangrijk dat ook ouders zich hier thuis voelen. We trachten ouders actief te betrekken door veel informatie en beeldmateriaal uit te wisselen. Deze uitwisseling maakt continuïteit tussen de thuisomgeving en de opvang mogelijk, wat zorgt voor veiligheid en herkenning bij de kinderen.

We proberen er in de eerste plaats voor te zorgen dat iedereen zich hier welkom en thuis voelt. Nieuwe ouders en kinderen krijgen een uitgebreide rondleiding en een intakegesprek. We nemen royaal de tijd om naar jullie verwachtingen te luisteren en proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden.

Door verschillende momenten te organiseren zoals: wenmomenten, koffiemomenten, voorleesweken, ouderavonden en tal van andere initiatieven, proberen we ervoor te zorgen dat ouders zich betrokken en vertrouwd voelen.

We streven naar een omgeving waarin alles open gecommuniceerd kan worden en waar iedereen zich veilig thuis voelt.