Beleid bij ziekte

Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Het kinderdagverblijf behoudt bij ziekte het recht om de toestand van het kind te beoordelen en de toegang tot de opvang te weigeren. Bij deze beslissing denken we aan het belang van uw kind en ook van de andere kinderen in onze opvang.

Kinderen die de volgende ziektesymptomen vertonen, worden niet toegelaten in de opvang:

  • Diarree: drie waterige of lopende ontlastingen. Uw kind moet minstens één dag diarree vrij zijn voor de terugkomst naar het kinderdagverblijf of een arts dient aan de hand van een attest te verklaren dat uw kind wel gewoon naar de opvang kan. Wanneer de diagnose peuterdiarree werd vastgesteld door de arts, kan uw kind gewoon opgevangen worden.
  • Braken: herhaaldelijk braken. Uw kind moet minstens één dag niet gebraakt hebben of een arts dient aan de hand van een attest te verklaren dat uw kind wel gewoon naar de opvang kan.
  • Ademhalingsmoeilijkheden, ademnood, diepe vastzittende hoest. Kind kan pas opnieuw opgevangen worden na herstel of indien een arts dient aan de hand van een attest te verklaren dat uw kind wel gewoon naar de opvang kan.
  • Koorts (>38,5°C) in combinatie met andere symptomen. Na herstel of indien een arts dient aan de hand van een attest te verklaren dat uw kind wel gewoon naar de opvang kan.
  • Corona richtlijnen : koorts (> 38°C)
  • Aanhoudende buikpijn van meer dan 2 uur.
  •  Infectieziekten die besmettelijk zijn/kunnen zijn.
  • Windpokken: zolang de uitslag zich voordoet kan uw kind niet naar de opvang komen. De blaasjes dienen volledig uitgedroogd te zijn. Het kinderdagverblijf behoudt het recht hierover te oordelen.

Afwezig wegens ziekte? Vergeet dit niet te melden

Is uw kind wegens ziekte afwezig? Vergeet dit niet te melden. Zo vermijdt u onverwachte kosten. Ziektedagen zijn gerechtvaardigde afwezigheidsdagen zolang de respijtdagen niet opgebruikt zijn. Twijfelt u of uw kindje kan komen naar de opvang? Neem even contact op met de verantwoordelijke van uw kinderdagverblijf.

Uw kindje is ziek en dient thuis te blijven? U zoekt opvang zieke kind aan huis?

Neem hiervoor best even contact op met de dienst zieke kind aan huis van uw mutualiteit. 

CM Antwerpen: tel 03 221 93 31 (24 uur op 24)  -> aanvragen voor 12u

De Voorzorg: tel 0800 97 520 -> aanvragen voor 12u

Onafhankelijk ziekenfonds: via je plaatselijk kantoor: gratis