Manager Kinderdagverblijf

't Kinderpaleis, Antwerpen

Beata kinderdagverblijven is op zoek naar leidinggevend talent!

Beata kinderdagverblijven omvat 5 kinderdagverblijven in de regio Antwerpen. Elk van onze kinderdagverblijven zet zich in om een plek te creëren waar kinderen samen kunnen groeien, ontdekken en beleven.

Beata kinderdagverblijven maakt deel uit van vzw Amate, die naast 5 kinderdagverblijven ook nog een groep van 6 woonzorgcentra omvat.

Wil jij ons team binnen Beata kinderdagverblijven verstreken? Heb je zin in een boeiende en uitdagende job waar variatie, leiding geven en ondernemen centraal staan?

Samen met collega's en met de nodige professionaliteit en deskundigheid sta je elke dag met hart en ziel klaar om de kinderen optimaal te verzorgen en begeleiden en dit in een open en verbindende dialoog met de ouders.

Job informatie

manager
't Kinderpaleis
Voltijds
Vacature

Als manager van het kinderdagverblijf ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, organisatie en coördinatie. Je staat garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de kinderen hun ouders, teneinde onze missie 'samen groeien, ontdekken en beleven' te waarborgen. Samen met je team zorg je ervoor dat:

 • Kinderen zich thuis voelen en op een pedagogisch onderbouwde manier verzorgd en begeleid worden, rekening houdend met de pedagogische visie van Beata kinderdagverblijven die ervaringsgericht is en op basis van de dimensies van MEMO-Q;
 • Ouders zich degelijk geïnformeerd, geadviseerd en betrokken voelen met oog voor dialoog en ouderparticipatie;
 • Er goede verstandhoudingen en contacten zijn met externe instanties/partijen zoals zorginspectie, Kind en Gezin, regie kinderopvang Stad Antwerpen, arbeidsgeneesheer,...;
 • Een optimale bezetting verzekert is binnen de vooropgestelde objectieven;
 • Alle medewerkers samen hun taken kwaliteitsvol en efficiënt uitvoeren;
 • De nodige acties worden ondernomen om steeds over de vooropgesteld aantal gekwalificeerde medewerkers te beschikken
 • Het creëren van een aangename werkplek met oog voor dialoog, samenwerking, constructieve betrokkenheid en inspraak
 • Een efficiënt personeelsbeleid wordt gevoerd, zo sta je bijvoorbeeld in voor o.a. selectie-, functionerings, en evaluatiegesprekken, ontwikkeling, retentiebeleid,....
 • Een efficiënte administratie, registratie en communicatie t.a.v. medewerkers, directeur en externen 
 • De juiste prioriteiten worden gesteld en planningen, uurrooster en taken worden aangepast aan de werkzaamheden en noden van het kinderdagverblijf
 • Input en voorstellen worden geformuleerd om de werking en processen te verbeteren
 • Gedacht wordt op beleidsmatig niveau, ten einde beleidsinitiatieven mee uit te werken en te integreren

Je stuurt het team aan binnen het kinderdagverblijf, werkt nauw samen met de verantwoordelijke(n), de groepsdiensten van Amate en Beata en je collega leidinggevenden van de andere kinderdagverblijven.

Je rapporteert aan de directeur kinderdagverblijven

Profiel

 • Je beschikt minimaal over een Bachelor diploma in een pedagogische richting
 • Je hebt sterke leidinggevende en coachende vaardigheden
 • Je bent gedreven, leergierig en hebt een sterke werkethos
 • Je hebt een beleidsvoerend vermogen gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het bereiken van de organisatiedoelstellingen
 • Je bent ondernemend, staat open voor nieuwe perspectieven en reikt zelf ook nieuwe ideeën aan
 • Je bent communicatief en kan ook goed luisteren
 • Je pleegt intern en extern overleg en neemt actief deel aan verschillende overlegmomenten en -groepen
 • Je helpt de visie en de missie van de organisatie mee uit te dragen
 • Werken binnen de welzijnssector is een meerwaarde, maar geen vereiste
 • Minimaal 2 jaar in een leidinggevende functie, alsook ervaring binnen de sector kinderopvang is een pluspunt
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen

Aanbod

 • Arbeidscontract onbepaalde duur;
 • Arbeidsduurtijd 30,4u (gemiddeld)/week;
 • Extralegale voordelen zoals o.a. hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques t.w.v. €8 (vanaf 6 maanden dienst), vergoeding woon-werkverkeer volgens geldende tarieven PC 331;
 • Een uitdagende en gevarieerde functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een dynamische werkomgeving en groeiende sector;
 • Een marktconforme verloning volgens B1B vanuit PC 331, met overname van relevante anciënniteit.

 

Sollicitatie formulier

Beata mag mijn gegevens bijhouden en verwerken in het kader van mijn kandidaatstelling