Begeleid(st)er

Bezorg een kind de dag van zijn leven

Beata kinderdagverblijven zetten sterk in opdat u als ouder en kind, zich thuis voelen in onze opvang. Samen staan we in om uw kind een onvergetelijke tijd in ons kinderdagverblijf te bezorgen. Dit willen we realiseren door een ervaringsgerichte werking aan te bieden waar kinderen mogen groeien tot een sterk individu, waar we kansen bieden om zoveel mogelijk zelf te mogen ontdekken in een boeiende speelruimte. 

Daarnaast voorzien we in open spelmateriaal dat aanzet tot experimenteren. We hechten ook veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Dit doen we door de ouder uitgebreid te informeren en ook het dagverloop en onze werking uitvoerig te documenteren. Zo zijn we gekomen tot onze kernzin die onze werking mooi samen vat: SAMEN GROEIEN ONTDEKKEN BELEVEN.

Beata kinderdagverblijven maakt deel uit van vzw Amate. Vzw Amate heeft naast de 5 kinderdagverblijven nog 6 woonzorgcentra te Antwerpen, Lier, Wuustwezel en Zandhoven.

Job informatie

Kinderverzorger
Vacature

Job omschrijving

Sollicitatie formulier

Beata mag mijn gegevens bijhouden en verwerken in het kader van mijn kandidaatstelling